ضمانت

تمامی محصولات برقی

دارای ضمانت جهانی فعال میباشند .

12 ماه ضمانت در صورت هرگونه خرابی به غیر از اب خوردگی و شکستگی و ضرب خوردگی ، تمامی خدمات از قطعات تا ارسال رایگان میباشد  و در صورت نیاز طبق کارشناسی شرکت تعویض میگردد.

تمامی خدمات ضمانت توسط فروشگاه فدائی  در امارات انجام میگردد.

بعد از طی دوران به مدت 3 سال خدمات پس از فروش شما فعال میگردد .

بالا ترین ضمانت حال حاضر

و تمام محصولات غیر برقی ایرانی ضمانت فروشگاهی طبق قوانین  را داراست . { قوانین در توضیحات هر محصول مندرج شده است }